Koçluk Nedir?

Modern çağın zorlu şartlarında kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ona ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir.

Koçlar her danışanın yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları şunlardır:

ref-6

Koçluğun Faydaları Nelerdir?

Yapılan araştırmalar*, koçluk alan kişilerin memnuniyet oranlarını şöyle gösteriyor:

Profesyonel Koçluk insanın hayatında birçok harika fayda yaratır: 

  • Kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlar,

  • Karar verme becerilerini geliştirir,

  • kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlar ve güveni arttırır.

Sadece bununla da kalmaz; koçluk almaya başlayıp devam edenlerin hayatında verimlilik, yaşam ve işinde memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşılması gibi konularda belirgin bir gelişme gözlenmiştir.

Profesyonel koçluk kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve dolayısıyla gizli üretkenlik kaynaklarının kilidini açar.

Organizasyonel talepleri karşılamak için zor ortamlarda çalışanlarda kendine güveni oluşturmak kritik önem taşır.

*Kaynak: ICF Global Koçluk Müşteri Çalışması, ICF için PricewaterhouseCoopers şirketince yapılmıştır.