ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Talep için iletişime geçiniz.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite sayılan kurumdur. ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Umut Esen Akademi, “Professional Coaching Certificate Program” ICF akreditasyonuna sahiptir ve yaşam koçluğu eğitiminde ICF temel yetkinliklerine uygun şekilde, her insanın muazzam bir potansiyel olduğundan hareketle farklılığa değer veren ve yargılamak yerine anlamaya odaklanan bir anlayışla hazırlanmıştır. Programımızda Thomas Leonard’ın oluşturduğu anlayıştan; ayrıca yüzyılın en iyi psikoterapistlerinden Skinner, Milton Erickson ve Spinoza gibi önemli bilim insanlarından ve Gestalt ekolünden koçluğa uyarlanmış etkili yöntemler bulunmaktadır

Programın tamamı 145 saat sürmekte olup içeriği sınıf oturumları, deneyime dayalı gelişim yöntemleri ve atölye çalışmaları gibi yapılardan oluşmaktadır.

Ders ve atölye çalışmalarının tamamı online olarak Zoom üzerinden yapılmaktadır. Pandemi sonrası dileyen katılımcılarla yüz yüze çalışmalar yapılacaktır.

Programı başarıyla tamamlayarak mezun olan katılımcılar ICF üyesi olmaya hak kazanır ve ACC / PCC unvan başvurularında bulunabilir. Umut Esen Akademi hem yaşam koçu eğitiminiz sürecinde hem de mezuniyet sonrası gerek ICF unvan süreçlerinde gerek profesyonel yaşama geçişte sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyar.

Belirlenen eğitimlerin tarihleri, seçmeli modüller, ücret bilgisi ve programın detayları aşağıda verilmiştir.

Previous
Next
Akademi Hakkında

Program Süreci

Program, toplam 8 modül ve 145 saatten oluşmaktadır. Katılımcıların “Profesyonel Koçluk Program Sertifikası” alabilmeleri ve ICF unvan başvurusunda bulunabilmeleri için 85 saatlik ilk 5 modülü tamamlamaları gerekir. Dileyen katılımcılar seçmeli modülleri de alabilir.

Temel Eğitim Modülleri

Modül 1- Koçluğun Temelleri – 20 saat

Modül 2- Koçun Varlığı – 15 saat

Modül 3- Farkındalığı Yaratmak – 15 saat

Modül 4- Aksiyon Almak – 15 saat

Modül 5- İleri Koçluk Atölyesi – 20 saat

Seçmeli Eğitim Modülleri

  • Eğitim Koçluğu– 20 saat
  • İlişki Koçluğu– 20 saat 
  • Kariyer Koçluğu- 20 saat

 

 

Tamamı Canlı Online Dersler

Tamamı canlı olan ve aktif olarak katılacağınız online derslerimizi özenle hazırladık. İddialı içerik, ilgi çekici sunum ve pratik anlatım ile kalıcı öğrenmeyi keyifli hale getiriyoruz.

ICF yetkinliklerini uluslararası standartlarda edineceğiniz derslerimizde teknolojik olanakları, modern eğitim tekniklerini kullandık ve günümüz insanına hitap eden “optimum zaman, maksimum verim” ilkesini amaç edindik.

Koçlukla ilgili en temel bilgilerden başlayarak her türlü koçluk teknikleri, beceri geliştirme yolları, örnek seanslar, püf noktaları ve birçok kişisel gelişim araçları en işlevsel haliyle tamamı MCC ve PCC unvanlı eğitmenlerimizle size sunuyoruz.

ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

İleri Koçluk Atölyesi

Her beceri gibi koçluk da bilmekten öte “uygulamak” ile ilgili bir yetkinlik. Bu nedenle sadece bilgi aktarımı değil, gözetimli ortamda uygulamalar yapacağınız atölye çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz.

Online koçluk atölyemizde süpervizör gözetiminde gerçek ve canlı koçluk deneyimleri yaşayacağınız bir uygulama ortamı sunuyoruz.

Atölye çalışmalarımızda her katılımcı defalarca koçluk yapma, danışan olma ve canlı koçlukları gözlemleme olanağı buluyor. Süpervizörün ve tüm katılımcıların geri bildirimleriyle usta bir koç olmaya giden yolda eşsiz bir laboratuvar olan bu aşama, özgüven gelişimine de katkıda bulunuyor.

Portfolyo Hazırlama

Bu bilgelik yolculuğunda koçluk yetkinliklerini pekiştirmek ve mezun olabilmek için gerekli çalışmaları içerir:

1- Koçlukla ilgili en az iki bin kelimeden oluşan bir makale yazmak veya en az 6 dakikalık bir kısa film çekmek

2- Altı farklı demo koçluk yapmak, bunlarla ilgili öz değerlendirme formlarını doldurmak ve bu koçluklardan birinin ses veya video kaydını göndermek (Eğitmen değerlendirerek geri bildirim verir)

3- Verilecek listede yer alan kitapların en az üçünü okuyarak bunlarla ilgili formları doldurmak

4- Verilecek listede yer alan filmlerden en az üçünü izleyerek bunlarla ilgili formları doldurmak

Tam Donanımlı Ders Materyalleri

Detaylı bilgiler, metotlar ve alıştırmaların olduğu Profesyonel Koçluk Ders Kitabınızı ve program boyunca her adımda size destek olacak Rehber Kılavuzunuzu pdf formatında gönderiyoruz. 

Canlı derslerimizin yanı sıra istediğiniz zaman dilediğiniz platformda izleyebileceğiniz hazır eğitim videolarımızı da erişiminize açıyoruz.

Eğitim portalımızda örnek koçluk seanslarından makalelere, gelişim filmlerinden kitaplara kadar birçok materyal sizi bekliyor.

Mezuniyet Sonrasında da Yanınızdayız

Mezun olduktan sonra da ICF unvan süreçlerinde ve profesyonel hayata geçişte yanınızda olmaya devam ediyoruz. Mezunlarımız:

• İş ve destek ağımıza katılım hakkı elde ediyor.

• İleri Koçluk Atölyelerimize mezun olduktan sonra bile katılabiliyor.(Uygunluğa göre ve randevulu)

• Eğitim portalımızın tüm içeriğine (videolar, kitaplar, makaleler vb) sınırsız erişimi sürdürüyor.

• Yılda en az bir kez yüz yüze toplu etkinliğe davet ediliyor. (Eğitim, atöyle, yemek, kamp vb.)

İş ve Destek Ağına Katılım

Katılımcılarımız istedikleri takdirde, Umut Esen Akademi koçluk eğitimi alan koçların bulunduğu iletişim grubuna dahil olarak iş, destek, ortak proje geliştirme ve yardımlaşma ağına katılmaya hak kazanıyor.

Profesyonel hayatta ve sosyal medyada büyük bir dayanışma olanağı sağlayan ve giderek büyüyen bu destek ağımızla birlikten kuvvet doğuyor. 

Ayrıca akademimizin ilerideki projelerinde staj, deneyim ve iş olanağı fırsatları öncelikli olarak mezunlarımız arasından başarılı koçlarımıza sunulmaktadır.

Modüllerin İçeriği

Bu derste katılımcıların koçluğun temel ilke ve felsefesiyle tanışmaları amaçlanır. Koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun ICF tarafından kabul edilmiş etik değerleri, ilkeleri ve standartları verilir. Yetkin koçluğa giden yolda nitelik geliştirmek için kendini keşif, potansiyelleri ortaya çıkarma ve değerlerini fark etme süreçlerinin motive edici ve heyecan verici şekilde başlaması hedeflenir.

Koçluk demoları sunulur ve üzerine interaktif bir inceleme yapılarak verilen bilgilerin somutlaşmasına özen gösterilir. Teorik bilgilerin yanında bir atölye ortamında katılımcılara ilk gözetimli koçluk demolarını yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Bu derste katılımcıların açık, esnek ve kendinden emin bir tarz kullanarak, tamamen bilinçli olma ve danışanla spontane ilişki kurma becerisini geliştirmek için temel koçluk becerileri edinmeleri amaçlanır. Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine tamamen odaklanma, müşterinin arzuları bağlamında söylenenlerin anlamını anlama ve müşterinin kendini ifade etmesini destekleme yeteneği geliştirmek üzerine teorik bilgiler ve pratik uygulamalar verilir. Koçun varlığını sağlama ve sürdürmeye yönelik yaklaşım ve iletişim becerileri üzerinde durulur. 

Öğrenilen seans içeriği yaklaşım ve teknikleri ile gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin deneyim ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Bu derste yetişkin iletişimine ve davranışsal psikoloji temelinde ilişkiler bağlamına farkındalık sağlamak ve yargılayan zihinsel çerçeveden öğrenen zihinsel çerçeveye geçmek üzere çalışılır. Katılımcıların, davranışlarımızın altında yatan sisteme dair farkındalık kazanmalarına olanak sağlanır. Koçluk yetkinliklerini daha ileri ve daha derine taşıyacak yeni koçluk araçları ile tanışmaları ve müşteriye farkındalık kazandırmak için çeşitli bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrenmeleri amaçlanır. 

Aynı zamanda koçluk görüşmelerini yönetme konusunda ustalaşmalarına yönelik gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Koçun farklı olasılıklar halinde bile müşterinin kalıplarını görme, kullandıkları dili fark etme, zihin çevrimleri, anda kalabilme, danışan ile tam ve bir olabilme konuları üzerine odaklanarak varlığını sürdürme yeteneği kazanması amaçlanır. Müşteri için neyin önemli olduğuna dikkat etme ve harekete geçme sorumluluğunu müşteriye bırakma becerileri üzerinde durulur. Koçluğun profesyonel bir meslek olarak uygulanması, hayatın diğer alanlarına adapte edilmesi ile ilgili olarak açılımlara, koçluğun etik değerleri ve temel ilkeleri üzerinden değinilir. 

Üçlü gruplarda katılımcıların koç, müşteri ve gözlemci olma deneyimi yaşayacakları uygulamalara, eğitimci gözetiminde gerçek koçluk deneyimleme atölye çalışmalarına yer verilir. Öz değerlendirme ve geri bildirimler üzerinde çalışılır.

Temel Koçluk Yetkinliklerini içselleştirmek ve uygulamak üzerine oluşturulan atölye çalışmasıdır. Her katılımcı mentor koç gözetiminde gerçek koçluk deneyimleri yaşar. Bu koçluk seansı diğer katılımcılar tarafından da izlenir ve bitiminde geri bildirimde bulunulur. Mentor koç ayrıntılı bir değerlendirme yapar.

Katılımcılar, ayrıca danışan ve gözlemci rollerini de üstlenirler. Böylece her katılımcı birçok kez koçluk yapmış, koçluk almış ve yapılan koçlukları gözlemlemiş olur.  

Farklı olasılıklarda ne şekilde uygulanacağına yönelik örnekler verilir ve bol pratik yaptırılır. Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesiyle daha ileri koçluk becerileri ve öz güven gelişimi arttırılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Özellikle öğrenci ve gençlerin potansiyelini ve performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı ortaklık süreci oluşturmaya yönelik kazanımları içerir.

Gençler ve öğrenciler ile ilgili koçluk yapabilme becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin hedeflerine doğru mutlu ve başarılı bir şekilde ilerlemelerine en fazla katkıyı verebilecek bilgi, araç ve teknikler üzerinde durulur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Öncelikli olarak duygusal partnerlere odaklanarak çiftlere yönelik seans yapma teknikleri üzerinde durulur. 

Aynı zamanda sosyal hayattaki tüm ilişkilere yönelik koçluğun inceliklerine odaklanılır. Etkili iletişim için müşteriye farkındalık kazandırarak onun doğru iletişim yollarına ulaşması, onları kullanması için önündeki engelleri kaldırması ve potansiyelini maksimize etmesi için gerekli koçluk yaklaşım ve kazanımlarını edindirmeyi hedefler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İş hayatında en üst potansiyel için farkındalıklar ve iç görüler sağmak amaçlanır. Eğitim içeriğinde güçlü yönleri geliştirmek, kişisel farkındalığı artırmak, doğal yetenekleri geliştirmek, takımın etkin parçası olmak, yöneticilik becerisi ve doğru karar vermek konuları olacaktır. Bunların ICF temel yetkinlikleri üzerinden ele alınması ve gözetimli koçluk seansları yapılarak eğitmen tarafından geri bildirim verilmesi sağlanır.

 

 

 

 

 

ders_iç_mockup
ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Program Tarihleri

ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Eğitmenlerimiz

Program eğitmenlerimiz Tunçel Gülsoy MCC , Umut Esen PCC , S.Ceren Yılmaz PCC ve Zuhal Yiğit PCC’dir.

Akademik kadromuz hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Katılım Koşulları ve Ücret

Eğitime kabul telefon mülakatı ile olmaktadır. Görüşme sırasında değer ve yetkinlikleri programa uygun bulunan adaylar eğitime kabul edilir.

Ön başvuru için kendinizi kısaca tanıtan ve iletişim bilgilerinizin yer aldığı e-postayı info@umutesen.com adresine göndermenizi veya iletişim sayfasındaki formu doldurmanızı rica ederiz.

Program seçeneklerine göre ücret bilgisi aşağıdaki gibidir:

Previous
Next

Referanslarımız