Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Talep için iletişime geçiniz.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite sayılan kurumdur. ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız unvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder. ICF, koçluğun toplumun bütünleyici bir parçası olacağına inanarak; ICF üyelerinin en yüksek kalitede profesyonel koçluğu temsil edeceği bir geleceği tasarlamaktadır.

ICF’in tanımı ile koçluk, koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyelleri en üst seviyeye çıkarmak için esinleneceği, düşündürücü ve yaratıcı bir ortaklıktır.

Umut Esen Akademi, “Professional Coaching Certificate Program” koçluk eğitiminde ICF temel yetkinliklerine uygun şekilde ve her insanın muazzam bir potansiyel olduğundan hareketle farklılığa değer veren ve yargılamak yerine anlamaya odaklanan bir anlayışla hazırlanmıştır. Thomas Leonard’ın oluşturduğu anlayıştan; ayrıca yüzyılın en iyi psikoterapistlerinden B.F. Skinner, Milton Erickson ve Spinoza gibi önemli bilim insanlarından ve Gestalt ekolünden koçluğa uyarlanmış etkili yöntemler bulunmaktadır

Programın tamamı 125 saat sürmekte olup içeriği sınıf oturumları, deneyime dayalı gelişim yöntemleri ve atölye çalışmaları gibi yapılardan oluşmaktadır.

Bu eğitim, çağın en güçlü gelişim aracı olan koçluğu öğrenmek ve yetkinliklerine sahip olmak isteyip bu konuda çaba, açık fikirlik ve yeni anlayış geliştirmeye kararlı olan tüm yetişkinlere açıktır. Profesyonel Koçluk Sertifika Programı ile özel yaşamınızdan mesleki hayata kadar değişimin kapılarını açacak, potansiyelinizi en üst düzeye çıkaracaksınız. Kendinizde başlattığınız bu yolculuk size başka insanları da en üst seviyeye çıkaracağınız profesyonel bir nitelik ve güçlü bir sertifikasyon olarak kazandıracak.

Previous
Next
umut-esen-academy

Program Süreci

Program, toplam 7 modül ve 125 saatten oluşmaktadır. Katılımcıların “Profesyonel Koçluk Program Sertifikası” alabilmeleri için 85 saatlik ilk 5 modülü tamamlamaları gerekir. Dileyen katılımcılar seçmeli modülleri de alabilir.

Zorunlu Eğitim Modülleri

Modül 1- Koçluğun Temelleri – 16 ders saati

Modül 2- Koçun Varlığı – 12 ders saati

Modül 3- Farkındalığı Yaratmak – 12 ders saati

Modül 4- Aksiyon Almak – 12 ders saati

Modül 5- İleri Koçluk Atölyesi – 16 ders saati

Sertifikasyon sürecinde katılımcılardan verilecek listedeki kitaplardan okumaları, videoları izlemeleri ve bunlarla ilgili gözlem formlarını doldurmaları istenecektir. Her katılımcı sınıf ortamında eğitmen gözetimindeki atölye çalışmalarının dışında 6 farklı demo koçluk yapacak, bunlarla ilgili öz değerlendirme formlarını dolduracak ve bunlardan 3’ünü eğitmene ses kaydı olarak ileterek yazılı geri bildirimler alacaktır. Yine katılımcılardan koçluk çalışmalarında ileri yetkinlik kazanmalarına yönelik makale ve proje çalışmaları istenecektir. Bu bireysel çalışma ve ödevler 17 ayrı saate denk gelmektedir.

Seçmeli Eğitim Modülleri

Modül 6- Gençlere ve Öğrencilere Koçluk – 16 ders saati

Modül 7- İlişkileri Birlikte Yaratmak – 16 ders saati

Her seçmeli modül için okuma, izleme, yazma ve demo koçluklardan oluşan (eğitmen tarafından yazılı geri bildirim verilecektir) bireysel çalışma ve ödevler istenecektir. Bu süreç her modül için 4 ayrı saate denk gelmektedir.

Eğitim Sonunda

  • Eğitim dili Türkçedir.
  • Ders saatleri online ve canlı olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. 
  • Eğitmen Umut Esen,PCC ‘dir.
  • Ders kitaplarınız size yollanacaktır.
  • Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

Bu derste katılımcıların koçluğun temel ilke ve felsefesiyle tanışmaları amaçlanır. Koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun ICF tarafından kabul edilmiş etik değerleri, ilkeleri ve standartları verilir. Yetkin koçluğa giden yolda nitelik geliştirmek için kendini keşif, potansiyelleri ortaya çıkarma ve değerlerini fark etme süreçlerinin motive edici ve heyecan verici şekilde başlaması hedeflenir.

Koçluk demoları sunulur ve üzerine interaktif bir inceleme yapılarak verilen bilgilerin somutlaşmasına özen gösterilir. Teorik bilgilerin yanında bir atölye ortamında katılımcılara ilk gözetimli koçluk demolarını yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Bu derste katılımcıların açık, esnek ve kendinden emin bir tarz kullanarak, tamamen bilinçli olma ve danışanla spontane ilişki kurma becerisini geliştirmek için temel koçluk becerileri edinmeleri amaçlanır. Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine tamamen odaklanma, müşterinin arzuları bağlamında söylenenlerin anlamını anlama ve müşterinin kendini ifade etmesini destekleme yeteneği geliştirmek üzerine teorik bilgiler ve pratik uygulamalar verilir. Koçun varlığını sağlama ve sürdürmeye yönelik yaklaşım ve iletişim becerileri üzerinde durulur. Öğrenilen seans içeriği yaklaşım ve teknikleri ile gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin deneyim ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Bu derste yetişkin iletişimine ve davranışsal psikoloji temelinde ilişkiler bağlamına farkındalık sağlamak ve yargılayan zihinsel çerçeveden öğrenen zihinsel çerçeveye geçmek üzere çalışılır. Katılımcıların, davranışlarımızın altında yatan sisteme dair farkındalık kazanmalarına olanak sağlanır. Koçluk yetkinliklerini daha ileri ve daha derine taşıyacak yeni koçluk araçları ile tanışmaları ve müşteriye farkındalık kazandırmak için çeşitli bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrenmeleri amaçlanır. Aynı zamanda koçluk görüşmelerini yönetme konusunda ustalaşmalarına yönelik gözetimli koçluk yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

Koçun farklı olasılıklar halinde bile müşterinin kalıplarını görme, kullandıkları dili fark etme, zihin çevrimleri, anda kalabilme, danışan ile tam ve bir olabilme konuları üzerine odaklanarak varlığını sürdürme yeteneği kazanması amaçlanır. Müşteri için neyin önemli olduğuna dikkat etme ve harekete geçme sorumluluğunu müşteriye bırakma becerileri üzerinde durulur. Koçluğun profesyonel bir meslek olarak uygulanması, hayatın diğer alanlarına adapte edilmesi ile ilgili olarak açılımlara, koçluğun etik değerleri ve temel ilkeleri üzerinden değinilir. Üçlü gruplarda katılımcıların koç, müşteri ve gözlemci olma deneyimi yaşayacakları uygulamalara, eğitimci gözetiminde gerçek koçluk deneyimleme atölye çalışmalarına yer verilir. Öz değerlendirme ve geri bildirimler üzerinde çalışılır.

Temel Koçluk Yetkinliklerini içselleştirmek ve uygulamak üzerine oluşturulan bir derstir. Katılımcıların atölye ortamında gözetimli koçluk seansları yapmaları ve geri bildirimle beslenmeleri amaçlanır. Daha ileri gitmeleri için ICF Koçluk yetkinliklerinin detayları üzerinde durulur. Farklı olasılıklarda ne şekilde uygulanacağına yönelik örnekler verilir ve bol pratik yaptırılır. Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesiyle daha ileri koçluk becerileri ve öz güven gelişimi arttırılır.

Özellikle öğrenci ve gençlerin potansiyelini ve performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, düşüncelere meydan okuyan ve farklı perspektiflerin ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcı ortaklık süreci oluşturmaya yönelik kazanımları içerir. Gençler ve öğrenciler ile ilgili koçluk yapabilme ICF temel yetkinliklerinin yanı sıra, öğrencilerin hedeflerine doğru mutlu ve başarılı bir şekilde ilerlemelerine en fazla katkıyı verebilecek bilgi, araç ve teknikler üzerinde durulur.

Yalnızca kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Duygusal partnerlerle ve sosyal hayattaki tüm ilişkilere yönelik koçluğun inceliklerine odaklanılır. Etkili iletişim için müşteriye farkındalık kazandırarak onun doğru iletişim yollarına ulaşması, onları kullanması için önündeki engelleri kaldırması ve potansiyelini maksimize etmesi için gerekli koçluk yaklaşım ve kazanımlarını edindirmeyi hedefler.

ders_iç_mockup
ders kapak mockup

Eğitim Takvimi

Modül 1) 9, 10, 11 Ocak 21

Modül 2) 23, 24 Ocak 21

Modül 3) 6, 7 Şubat 21

Modül 4) 20, 21 Şubat 21

Modül 5) 27, 28 Şubat, 6, 7 Mart 21

Modül 6) 13, 14 Mart 21

Modül 7) 20, 21 Mart 21

 

Hafta sonu dersleri 09:30 – 16:30 saatleri arasında,

Hafta içi dersleri 18:30 – 23:00 arasında yapılır.

Katılım ve Ücretler

5 Modülden oluşan ana sertifikasyon programı için toplam eğitim bedeli 5.900 TL’dir. 

Modüllerin tekil ücreti 1.750 TL’dir.

7 Modülden oluşan 125 saatlik tam eğitim programının bedeli 8.450 TL’dir. 

Ücretlere KDV dahildir. Kredi kartlarına vade farksız 3 taksit yapılır.

(Caymalarda 30 gün kala ödenen ücretin %90’ı, 10 güne kadar %75’i iade edilir. 10 günden az kalmış eğitimler için iade yapılmaz ancak öğrenci tercih etmesi halinde başka bir programa katılabilir.)

Koçluk eğitim programımıza katılmak isteyenlerin tamamı telefon yolu ile mülakata alınır. 10-15 dakika arası süren mülakat sonrasında kişinin değerleri ve yetkinlikleri analiz edilerek koçluk programına uyumu belirlenir ve kişi programa uygun bulunduğu takdirde eğitime kabul edilir. Yapılan mülakat kişinin koç olmaya uygunluğu, sınıf profiline uyumu, eğitimlerden sağlayacağı faydaya odaklanır.