Öğrenci Koçluğu Paketleri

Talep için iletişime geçiniz.

ZEKA TÜRÜ VE ÖĞRENME STİLİ BELİRLEME PAKETİ

NEDEN?

Birçok öğrenciden benzer yakınmaları duyarız:

   – Ne çalışacağımı, nasıl çalışacağımı bilmiyorum.

   – Çok çalıştım ama yine olmadı!

   – Soruyu anlamadım.

   – Bu dersi bir türlü yapamıyorum!

Bu gibi cümlelerin altında yatan temel neden şudur: Ders çalışmak herkes için aynı şey değildir. Her öğrencinin farklı zeka türü, farklı anlama biçimi, alıcılarını tam olarak kullanmasını sağlayan ona özgü çalışma zaman, mekan, yöntem ve uyaranları vardır. Bireysel özellikleri gözetilerek ve profesyonel yaklaşımla her öğrenci gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Ders çalışmanın bilimsel ipuçlarını, verimliliği arttıran püf noktalarını ve son eğitim teknolojilerine uygun yöntemlerini bilerek çalışmak, başarıya giden yolun ilk adımıdır. 

NASIL?

 1. Öğrencinin zeka türünü ve öğrenme stilini belirleyen envanter testler uygulanır.

 2. Testler, öğrenciyle yapılan koçluk görüşmeleriyle desteklenerek onun zeka türü, öğrenme stilleri ve bireysel özellikleri belirlenir.

 3. Sonuçlar rapor olarak sunulur.

 4. Öğrenciyle kendi özelliklerine göre “nasıl ders çalışması” gerektiği konusunda farkındalık kazanma çalışmaları yapılır.

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETME VE MOTİVASYON PAKETİ

NEDEN?

Yapılan araştırmalarda yıl sonu sınavına girecek öğrencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi ameliyatına girecek hastalardan daha yüksek çıkmıştır. Kaygı, öğrencilerin başarısını doğrudan etkilemenin ötesinde onların ruh ve beden sağlığına da ciddi zararlar vermektedir.

Kaygılar yanında öğrencilerin kendilerine koydukları engelleri, olası bir başarısızlık riskine karşı sonradan kullanmak üzere baştan dillendirdikleri mazeretleri vardır:

   – Ya başaramazsam?

   – Şu dersi asla yapamıyorum.

   – Dikkat hatası yapmaktan/ kaydırmaktan korkuyorum.

   – Sınav çok zor olacakmış.

   – Çalışıyorum ama bir türlü olmuyor!

Tüm bunları ortadan kaldırmak, öğrencinin hassas döneminde sırtına yüklenen bu ağır sorumluluğun, başarısız olma korkusunun ve stresin yerini istekle çalışmaya ve öz güvene bırakmak profesyonel koçluk yaklaşımıyla mümkün.

NASIL?

 1. Öğrenciye kaygı düzeyi ölçme ve kişilik tanıma testleri uygulanır.

 2. Testler, öğrenciyle yapılan koçluk görüşmeleriyle desteklenerek kendine koyduğu engeller ve bunun altına yatan nedenler konusunda farkındalıklar kazanması sağlanır.

 3. Öğrencinin kendi yapı ve farkındalıklarına özgü motivasyon çalışmaları yapılır.

KARİYER ve MESLEK SEÇİMİ PAKETİ​

NEDEN?

Hayatta mutlu olmanın en önemli sırlarından biri sevdiğiniz işi yapmaktır. İlgi ve yeteneğinize uygun bir mesleğiniz olduğunda, başarı da kendiliğinden gelecektir. Zaten yapmaktan keyif aldığınız bir hobiniz için bir de size para verdiklerini düşünün, mutluluk bu değil midir?

Günümüzde birçok gencin mesleğini “tesadüfen” seçtiğini, popüler gözüken mesleklerin sahte cazibesine kapılıp yanlış kariyer planlaması yaptığını üzülerek görüyoruz.

Öğrencinin mesleki başarı ve mutluluğunu belirleyen en önemli unsurlar değerlerini, yeteneklerini ve ne istediğini bilmesidir. Bunlar göz ardı edilerek yapılan meslek seçimler, ömür boyu başarı ve mutluluk fırsatını es geçmektedir.

NASIL?

 1. Öğrencinin yeteneklerini, zeka türünü ve ilgi alanlarını derinlemesine ölçen testler yapılır.

 2. Koçluk görüşmeleriyle öğrencinin değerleri ve istekleri hakkında farkındalıklar kazanması sağlanır.

 3. Sonuçlar rapor olarak sunulur.

VELİ ÖĞRENCİ UYUMU VE İLETİŞİM DESTEĞİ PAKETİ (2 TEST, 3 GÖRÜŞME)

NEDEN?

Her veli, zorlu bir maraton içindeki çocuğuna destek olmak ister ama genellikle bunu nasıl yapacağını bilemez. Velinin iyi niyetli çabalarına rağmen gençler genellikle anlaşılmadıklarını düşünür ve aile tarafından asi ve değişken olarak nitelendirilen tavırlar takınırlar. 21. yüzyılın gençlerini anlamak ve doğru yaklaşımlar sergilemek için bazı ezberlerimizi bozmak, davranış kalıplarımız hakkında farkındalıklar kazanmak ve modern psikolojik gerçekleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Veli-öğrenci çatışmasını karşılıklı anlayışa çevirmek, empati yapabilmek, çocuklarımıza nasıl destek olabileceğimizi fark etmek, onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmak sadece başarıyı getirmekle kalmayıp aile içi mutluluğu da üst düzeye çıkaracaktır.

NASIL?

 1. Öğrenci ve veliye birer tanıma testi uygulanır.

 2. Öğrenci ve veli ile ayrı ayrı koçluk görüşmeleri yapılır.

 3. Bazı koçluk görüşmeleri veli ve öğrenciyle birlikte gerçekleştirilir. Ortak seanslar, testlerden ve bireysel görüşmelerden edinilen farkındalıklara göre, aradaki güven ve anlayış bağını güçlendirecek oyun ve pozitif uygulamalar içerir.